Utbildning

Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium genomför och deltar som vetenskapligt stöd i flera olika skolprojekt och projekt som riktar sig till allmänheten.

NYA ARTER


Nya arter är ett skolprojekt som genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Projekt 8-fjordar och Havets Framtidsverkstad. Syftet med projektet är att ge lärare och skolelever från årskurs 4 till 9 mer kunskap kring problemet med s.k. invasiva arter i havet. Totalt medverkar 13 skolor och ca 1500 elever i projektet där de själva får hjälpa forskare att genomföra undersökningar och insamlingar av invasiva arter. Läs mer på www.nyaarter.se.

 

VETENSKAPSFESTIVALEN

2018

Under Vetenskapsfestivalen 2018 genomfördes ”Biohacking i havet” i samarbete med Tekniska Samfundet i Göteborg. Under tre dagar genomfördes skollektioner för elever i årskurs 7-9 och under två dagar genomfördes aktiviteter för allmänheten i labbet och vid stranden på Nya Varvet. Läs mer i Vetenskapsfestivalens Skolprogram här och Öppna program här.

2017

Under Vetenskapsfestivalen 2017 genomfördes ”Rockpooling” på Vrångö i samarbete med Tekniska Samfundet i Göteborg. Under tre dagar fick elever i årskurs 7-9 göra undersökningar i hällkar och under två dagar genomfördes aktiviteten för allmänheten på klipporna på Vrångö. Läs mer i Vetenskapsfestivalens Skolprogram här och Öppna program här.

BIOBLITZ

En bioblitz är när flera personer tillsammans undersöker den biologiska mångfalden i ett speciellt område för att försöka hitta så många arter som möjlig under en begränsad tid. Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium genomför bioblitzer i olika sammanhang.
Besök hemsidan här www.bioblitz.gmbl.se.